Mistrzowie uwierzytelnionego przekładu. Tłumacz przysięgły Warszawa

Tłumacze przysięgli pełnią pożyteczną rolę społeczną: uwierzytelniają dokumenty, odpowiadając prawnie za jakość wykonanego przez siebie przekładu.

Jest to zawód zaufania publicznego, co oznacza, że kandydat na tłumacza przysięgłego nie może mieć wyroku skazującego w sprawie karnej, a także to, że musi on odznaczać się w swojej pracy niepodważalnymi standardami etycznymi. Ponadto tłumacz przysięgły musi mieć rozległą wiedzę z zakresu prawno-administracyjnego i cały czas się dokształcać. Jest to zajęcie dla najbardziej ambitnych tłumaczy. Trzeba posiadać ukończone studia magisterskie, aby zostać tłumaczem przysięgłym. Kandydaci podchodzą do egzaminów organizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości; jest to ustawowy wymóg, którego nie można ominąć. Według oficjalnych danych poziom egzaminów jest bardzo wysoki, co przekłada się na małą zdawalność.

Co muszę zrobić, żeby zostać tłumaczem przysięgłym?

Ważny czynnikiem, który pomaga przygotować się do do egzaminu państwowego, mogą być studia filologiczne; można je uzupełnić studiami prawniczymi lub administracyjnymi, ewentualnie studiami podyplomowymi i kursami. Kandydat na tłumacza przysięgłego musi mieć obywatelstwo polskie lub obywatelstwo któregoś z państw należących do Unii Europejskiej. Egzamin polega na przetłumaczeniu tekstu urzędowego z języka obcego na polski i z polskiego na język obcy. Kandydat musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

Polecamy: tłumacz przysięgły warszawa z firmy Verbo to kwintesencja profesjonalizmu. Każdy tłumacz jest odpowiednio wykwalifikowany, przekłady odznaczają się starannością i zachowaniem wymogów prawno-formalnych. Firma Verbo oferuje także tłumaczenia prawnicze, medyczne i techniczne. Na stronie internetowej znajduje się przejrzysty cennik.

Leave a Comment