Zwalczanie szkodników w uprawach ma wiele korzyści

Zwalczanie chwastów wymaga zwiększonego pielenia ręcznego lub stosowania herbicydów. We współczesnym świecie rolnictwo jest ograniczone siłą roboczą, a nie ziemią, dlatego stosowanie środków ochrony upraw jest niezbędne.

Aby uzyskać wystarczającą ilość plonów, uprawom nie mogą zagrażać chwasty, owady ani choroby, ponieważ od rolnictwa i wysokiej jakości zbiorów zależy to, czy uda się wykarmić rosnącą populację ludzi. Jeśli nie stosuje się środków ochrony roślin, nawet połowa zbiorów może zostać utracona lub zniszczona nawet później, w trakcie przechowywania lub transportu. Bez herbicydów popyt na dodatkowych pracowników byłby ponad dwukrotnie większy, przez co ceny żywności wzrosłyby drastycznie. Dzięki zastosowaniu nieselektywnych herbicydów wszystkie chwasty i niepożądane rośliny można usunąć w trakcie jednego oprysku. Jeśli zwalczanie chwastów uzyskuje się za pomocą herbicydów, zmniejsza się zapotrzebowanie na zatrudnienie dodatkowych pracowników do ręcznego pielenia, co jest pracą żmudną i długotrwałą, a także mało skuteczną na dużych terenach rolniczych.

Dodatkowo po zastosowaniu środków ochrony roślin uzyskujemy zdrowe i lepszej jakości plony, a także zdrowe i bezpieczne dla konsumentów zbiory.

Presja chwastów i wysokie zapotrzebowanie na siłę roboczą są ważnymi czynnikami, które zmniejszają korzyści i ograniczają stosowanie rolnictwa konserwującego przez drobnych rolników, natomiast stosowanie herbicydów ułatwi sukces. Dostępność i przystępność cenowa środków ochrony roślin jest kluczem do zwiększenia ilości zbiorów, aby zaspokoić potrzeby żywieniowe rosnącej popularności ludzi. Oczywiste jest, że właściwe stosowanie środków chwastobójczych, insektobójczych oraz grzybobójczych poprawia jakość życia, chroni naszą własność i promuje lepsze środowisko. Niematerialne korzyści wynikające ze stosowania środków ochrony roślin są trudne do obliczenia. Użytkownicy końcowi stosujący herbicydy do ziemniaka, czyli rolnicy, profesjonalni hodowcy lub ogrodnicy, muszą zadbać o to, aby były one bezpiecznie i skutecznie stosowane w ilościach nie przekraczających bezpiecznych dla zdrowia dawek. Należy znaleźć właściwą równowagę między potrzebą zwiększenia produkcji żywności a potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa ludzi, żywności i środowiska.

Leave a Comment