Jakie metody stosowane są w arteterapii?

Arteterapia z sukcesami stosowana jest już od wielu dekad. Jest to, najkrócej mówiąc, terapia poprzez sztukę. Pacjent za pośrednictwem artystycznych środków komunikacji może dać upust swoim emocjom, a co za tym idzie, zmniejszyć napięcie nerwowe. Zwrócenie się ku artystycznej działalności podnosi także samoocenę, dodaje energii, pomaga znaleźć ukryte talenty. Jakie dokładnie metody są stosowane w arteterapii?

Twórczość plastyczna

W procesie arteterapii najczęściej wykorzystywane są sztuki plastyczne. To może być malarstwo czy chociażby rysunek. Aby rozpocząć terapię nie potrzeba więc wiele: wystarczy kartka papieru i kredki. Pacjent, który zaczyna rysować, zwykle pokazuje to, o czym nie umie opowiadać. Uzewnętrznia swój nastrój i ważne wątki życiowe. Rysunek jest więc cennym narzędziem diagnostycznym. Oczywiście, twórczość plastyczna może być bardziej skomplikowana: warto wykorzystać różne narzędzia, sugerując wykonanie kolażu czy wyklejanki z bibuły. Takie zajęcia są bardzo aktywizujące i zachęcają pacjenta do aktywności.

Muzykoterapia

Nikogo nie trzeba przekonywać, że muzyka ma ogromny wpływ na stan emocjonalny. W arteterapii jest ona wykorzystywana do uspokajania pacjentów i wprowadzania ich w przyjemny nastrój. Cenna jest dyskusja nt. doświadczanych emocji w trakcie słuchania określonych utworów muzycznych. Muzykoterapia ma także odsłonę bardziej aktywną. Przykładowo, pacjent może grać na instrumencie czy śpiewać, rzecz jasna na zasadzie improwizacji. To pomaga mu uzewnętrznić emocje, terapeuta zaś może lepiej poznać swojego podopiecznego, jego talenty i charakter.

Biblioterapia

Opowieści mają dużą moc. Pozwalają na zasadzie analogii zrozumieć coś na własny temat, zaakceptować stan rzeczy bądź inspirują do działania i zmiany swojego życia. Arteterapeuta świadomie dostosowuje treści do pacjenta, zachęca go później do refleksji. Biblioterapia najczęściej wykorzystywana jest w pracy z dziećmi, ma wówczas głównie zadanie wychowawcze, często ułatwia dziecku budowanie tożsamości i przynależności kulturowej. Jest to sprawdzona metoda również w pracy z osobami dorosłymi, zwłaszcza przebywających w szpitalach.

Metod stosowanych w arteterapii jest znacznie więcej. Wśród nich wymienić można choreoterapię, w której wykorzystywany jest taniec, teatroterapię, filmoterapię czy fototerapię. Niestety, wciąż brakuje specjalistów w tej dziedzinie. Aby nim zostać, należy ukończyć studia II stopnia lub studia podyplomowe. Arteterapia to kierunek, który można studiować np. na krakowskiej uczelni Ignatianum. Jest to perspektywiczny zawód, który pozwala budować więź z pacjentami z zastosowaniem różnych gałęzi sztuki.

COMMENTS

Leave a Comment